Zasady obowiązujące w Kupieckim Świecie

0. Administratorem gry jest Aderek i ma on decydujący głos we wszystkich sprawach dotyczących gry.

1. Gra ma charakter nieobowiązkowy. Jakiekolwiek próby zmuszania kogoś do gry powinny być niezwłocznie zgłoszone administratorowi gry. Osoba zmuszająca może zostać ukarana grzywną w wysokości do 10 sztabek lub kasacją konta.
    • Wykorzystywanie osób trzecich, jako tzw. budowniczych, gdy ci nie sa zainteresowani grą, a jedynie na życzenie/prośbę, czy też zwyczajnie po koleżeńsku założą konto w celu stawiania budynków, jest zabronione pod karą blokady kont obu stronom.

2. Prawo do gry ma każda istota, która rozumie treść wymienionych tutaj zasad, jak również potrafi sie do nich stosować.
    • Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek wulgaryzmów. Wykroczenie to będzie karane grzywną w wysokości 1 sztabki lub blokadą konta na 24 godziny lub kasacją postaci.

3. Zabronione jest posługiwanie się wiecej niż jednym kontem, to znaczy jedna osoba fizyczna (jedna świadomość), zwana dalej Kupcem, ma prawo do gry jedną postacią. Łamanie tego punktu może zostać obłożone grzywną w wysokości do 10 sztabek i kasacją dodatkowych , a w skrajnych przypadkach, wszystkich kont danego Kupca.

4. Kupiec, który wykryje sytuację, metodę, która umożliwa zdobywanie korzyści w grze, w prosty sposób, bez nakładu czasu i pracy, powienien zgłosić to administratorowi. Jeśli okarze się to błędem i będzie pierwszą osobą, która go zgłosiła, otrzyma do 10 sztabek na swoje konto.

5. Kupiec, który wykryje błąd, uniemożliwiający wykorzystanie dostępnej opcji, a co za tym idzie, uniemozliwiający pełne korzystanie z gry, i zgłosi to jako pierwszy administratorowi, otrzyma na swoje konto 2 sztabki. Nie dotyczy to funkcji, w której jest zaznaczone, że jest w fazie testów. W tym drugim przypadku Kupiec może otrzymać przedmiot dla rycerza, lub towar, wedle uznania administratora gry.

6. Kupiec wykorzytujący jakikolwiek błąd dla celów własnych lub innych osób, może zostac ukarany grzywną 10 sztabek lub kasacją większości, lub wszystkich swoich posiadłości i majątku w złocie.
    • Niedozwolne jest również wykorzystywanie automatów, które bez udziału Kupca łączą się z serverem gry i wykonują jakiekolwiek operacje. Wykrycie takiej sytuacji może doprowadzić do blokady adresu, z którego łączy się dany kupiec. Odblokowanie adresu to koszt 10 sztabek.

7. Dozwolone jest przesyłanie dowolnych ilości surowców/przedmiotów pomiędzy postaciami, z wyłączniem pkt. 3.

8. Dozwolone jest najmowanie innych kupców do transportu towarów, eliminacji konkurencji, rabusiów, smoków itp.

9. Dozwolone jest umieszczanie wizerunków jako tzw. avatarów, jednak nie mogą one godzić w uczucia innych osoób, w szczególności w uczucia estetyczne, moralne i religijne autora.
    •Zabrania się używania wulgarnego słownictwa przy opisie postaci, jak i umieszcznie w tychże opisach linków, obrazków itp. Dopuszczalne jest stosowanie znaczników języka html.

Copyright 2005 Paweł Tomczuk (Aderek) Kupiecki Świat
Wszystkie prawa zastrzeżone