Podaj wynik mnożenia liczby 5 i 1

Wynik wpisz w pole tekstowe.

Witaj

Odpowiedz na proste pytanie, w celu potwierdzenia, że grasz uczciwie. W tej grze nie wolno stosować żadnych skryptów lub makr grających/wykonujących czynności za gracza.